Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej

Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej istnieje od 1990 roku. Jej fundatorami są: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (SPP), Związek Literatów Polskich (ZLP) i Polski PEN Club. Fundacja administruje dwoma obiektami: Domem Literatury w Warszawie (na podstawie umów zawartych z m.st. Warszawą) i Domem Pracy Twórczej im. Stefana Żeromskiego „Astoria” w Zakopanem (na podstawie umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Do 2015 r. Fundacja administrowała (na podstawie umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) Domem Pracy Twórczej im. Bolesława Prusa w Oborach, który miał ogromne znaczenie dla polskiego życia literackiego, kultury i literatury polskiej po II wojnie światowej.

Statutowymi celami Fundacji są m.in.: promocja twórczości literackiej, wspieranie środowisk literackich oraz upowszechnianie wiedzy o literaturze.

W skład zarządu Fundacji wchodzą przedstawiciele Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Związku Literatów Polskich i Polskiego PEN Clubu. Stowarzyszenia te wraz z Fundacją zrealizowały wiele przedsięwzięć artystycznych i kulturotwórczych o bardzo różnorodnym charakterze – m.in. cykle spotkań literackich, liczne wieczory autorskie, jubileusze twórcze, debaty dotyczące bieżących kwestii literackich i wydawniczych oraz ważnych problemów społecznych i kulturowych, festiwale, publikacje, warsztaty twórczego pisania, a także działania skierowane do dzieci i rodziców.

Podstawą prawną działalności Fundacji Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej jest aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego z 30 października 2002 roku pod pozycją 0000133460. Organami nadrzędnymi Fundacji są: Zgromadzenie Fundatorów i powoływany przez nie Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji:

 • Bogdan Baran – prezes (SPP)
 • Grzegorz Gauden – wiceprezes (PEN Club)
 • Marek Wawrzkiewicz – wiceprezes (ZLP)
 • Wojciech Parzyński – członek (ZLP)
 • Beata Chmiel – członek (PEN Club)
 • Jan Cichocki – członek (ZLP)
 • Barbara Miecznicka – członek (PEN Club)
 • Zbigniew Taranienko – członek (SPP)
 • Zbigniew Żbikowski – członek (SPP)

Zgromadzenie Fundatorów

Z ramienia SPP:

 • Anna Nasiłowska-Rek
 • Piotr Müldner-Nieckowski
 • Jan Strządała

Z ramienia ZLP:

 • Marek Wawrzkiewicz
 • Zbigniew Milewski
 • Waldemar Hładki

Z ramienia PEN Clubu:

 • Marek Radziwon
 • Teresa Chynczewska-Hennel
 • Henryk Woźniakowski

Zespół Fundacji

Anna Hejman – dyrektor Fundacji Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej

Biuro Domu Literatury w Warszawie

 • Monika Chmielewska
 • Anna Gołębiowska-Malinowska

Biuro DPT „Astoria” w Zakopanem

 • Dorota Pawłowska – kierownik

Księgowość

 • Janina Polkowska-Bury – główna księgowa
 • Joanna Szymanowska

Skontaktuj się z nami

  Adres:
  Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej
  ul. Krakowskie Przedmieście 87/89
  00-079 Warszawa

  Biuro Fundacji
  tel.: 22 827 74 28 (9:00-17:00)

  tel. / fax: 22 828 39 20 (9:00-17:00)

  fundacja@fundacjadl.com

   

  Recepcja Domu Literatury:
  tel:: 22 635 04 04 (czynna całą dobę)
  recepcja@fundacjadl.com

  KRS: 0000133460
  NIP: 525-15-70-944
  REGON: 002175703

  Konta bankowe:

  Nr konta bankowego – wpłaty z Polski:
  Bank Pekao S.A.
  Nr konta 62 1240 1037 1111 0011 1296 5733

  Wpłaty z zagranicy:
  SWIFT: PKOPPLPWXXX
  IBAN: PL 62 1240 1037 1111 0011 1296 5733