Uroczystości upamiętniające pobyt Wisławy Szymborskiej w Domu Pracy Twórczej „Astoria” w Zakopanem, podczas którego poetka dowiedziała się o przyznaniu jej Nagrody Nobla

 

W 1996 roku Wisława Szymborska została laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, przyznanej jej za „poezję, która z ironiczną precyzją pozwala historycznemu
i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej rzeczywistości”. Wiadomość o nagrodzie zaskoczyła poetkę podczas pobytu w Domu Pracy Twórczej
im. Stefana Żeromskiego „Astoria” w Zakopanem.

Fakt ten postanowiły upamiętnić Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej (zarządzająca DPT „Astoria”) i organizacje literackie, które Fundację utworzyły (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Związek Literatów Polskich i Polski PEN Club),
a także Fundacja Wisławy Szymborskiej.

Uroczystości upamiętniające historyczny pobyt Noblistki w DPT „Astoria” odbyły się
w Zakopanem, 27 stycznia 2014 (poniedziałek) i składały się z dwóch części.

O godz. 12.00 odsłonięta została przed DPT „Astoria” tablica pamiątkowa wykonana według projektu młodej artystki Hanny Zwierzchowskiej; na tablicy znalazła się następująca informacja: W tym domu 3 października 1996 roku Wisławę Szymborską zaskoczyła wiadomość o Nagrodzie Nobla. W uroczystości udział wzięli licznie przybyli goście: władze samorządowe i przedstawiciele instytucji kulturalnych z Zakopanego
i powiatu tatrzańskiego, nauczyciele i młodzież zakopiańskich szkół średnich,
a także gospodarze: władze FDLiDP i organizacji literackich (tj. SPP, PEN Clubu, ZLP) oraz władze Fundacji Wisławy Szymborskiej. Akt odsłonięcia tablicy poprzedziły krótkie wystąpienia. Uroczystość rozpoczął i gości powitał Bogdan Baran – prezes Fundacji Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej, reprezentujący jednocześnie Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, którego członkiem była Wisława Szymborska. Po nim głos zabrali kolejno: Michał Rusinek – prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej, Janusz Majcher – burmistrz Zakopanego, Andrzej Gąsienica-Makowski – starosta Powiatu Tatrzańskiego, Marek Wawrzkiewicz – prezes Związku Literatów Polskich (organizacja ta wystąpiła z inicjatywą ufundowania tablicy) i Adam Pomorski – prezes PEN Clubu. Symbolicznego odsłonięcia tablicy dokonali: burmistrz Janusz Majcher, starosta Andrzej Gąsienica-Makowski oraz prezesi Bogdan Baran i Michał Rusinek.

Wydarzenie odnotowane zostało w licznych mediach lokalnych i regionalnych, a także ogólnopolskich.

Komentarz do filmu:

Przyszłych laureatów literackiej Nagrody Nobla uprzejmie informujemy, że wszystkie pokoje w Domu Pracy Twórczej „Astoria” są już wyposażone w łazienki. Serdecznie zapraszamy – nie tylko Noblistów!

Foto - część I

Drugą część uroczystości stanowił wieczór poetycki dedykowany Wisławie Szymborskiej, który odbył się w Jasnym Pałacu. Rozpoczęła go Beata Zalot – redaktor naczelna „Tygodnika Podhalańskiego”, opowiadając o związkach Wisławy Szymborskiej z Podhalem. Wybrane wiersze poetki odczytał jej przyjaciel i wybitny poeta – Ryszard Krynicki. Okoliczności, w jakich Szymborska dowiedziała się o przyznaniu jej Nagrody Nobla podczas pobytu w DPT „Astoria” wspominała profesor Teresa Walas, uczestniczka i świadek tego wydarzenia, bliska przyjaciółka poetki, członek Zarządu Fundacji Wisławy Szymborskiej. Swoje wiersze zaprezentowali następnie Krystyna Dąbrowska i Łukasz Jarosz – laureaci 
I edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Spotkanie uwieńczone zostało wystąpieniem Ryszarda Krynickiego, który najpierw wspominał, pokazując ciekawe zdjęcia, swoje spotkania z Wisławą Szymborską w Zakopanem, a następnie odczytał kilka własnych wierszy.

Wieczór prowadzili: Henryk Woźniakowski – prezes Społecznego Instytutu Wydawniczego „Znak” i Adam Pomorski – prezes PEN Clubu. Na spotkaniu obecni byli także: starosta Andrzej Gąsienica-MakowskiBogdan Baran – prezes Fundacji Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej, Marek Wawrzkiewicz – prezes Związku Literatów Polskich oraz Michał Rusinek – prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej i Marek Bukowski – członek Zarządu tejże Fundacji.

W wieczorze poetyckim dedykowanym Wisławie Szymborskiej licznie uczestniczyła zakopiańska publiczność, wśród której sporą grupę stanowiła młodzież ze szkół średnich Zakopanego.

Foto - część II

Autorem wszystkich prezentowanych tu zdjęć jest p. Jerzy Z. Kosiuczenko, któremu składamy serdeczne podziękowanie za ich udostępnienie.