Kalendarium wydarzeń

 

·         22 września 2022:  wpłynęło do Fundacji Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej pismo (z 12 września 2022), w którym burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy – p. Aleksander Ferens odmawia Fundacji Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej dalszej dzierżawy Domu Literatury położonego w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 87/89.

 

·         30 września 2022: w odpowiedzi na pismo p. Burmistrza Ferensa Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej wysłała pismo adresowane do Burmistrza oraz do wiadomości:

Rafała Trzaskowskiego  – Prezydenta m.st. Warszawy

Renaty Kaznowskiej – Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy

Aldony Machnowskiej-Góra – Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy

Ewa Malinowskiej-Grupińskiej – Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy

Agnieszka Wyrwał – Przewodniczącej Komisji Kultury i Promocji Miasta Rady m.st. Warszawy

Agata Diduszko-Zyglewskiej– Wiceprzewodniczącej Komisji Kultury i Promocji Miasta Rady m.st. Warszawy

Anna Nehrebecka-Byczewska – Radnej, Członkini Komisji Kultury i Promocji Miasta Rady m.st. Warszawy

Artura Jóźwika – Dyrektora Biura Kultury m.st. Warszawy

 

·         17 października 2022 zostały wysłane pocztą komputerową pisma do wszystkich radnych m.st. Warszawy – członków Komisji Kultury i Promocji Miasta z informacją o sytuacji Domu Literatury i prośbą o wsparcie działań Fundacji Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej, by Dom Literatury pozostał – zgodnie ze swoim przeznaczeniem i ponad 70-letnią historią – w dyspozycji środowiska literackiego.

 

·         17 października 2022 ukazał się w „Gazecie Wyborczej – Stołecznej” artykuł red. Tomasza Urzykowskiego pt. „Wygnanie Domu Literatury” na temat sytuacji Domu Literatury w kontekście odmowy Fundacji Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej przez władze Dzielnicy Śródmieście kontynuacji umowy dzierżawy Domu Literatury na kolejny okres. Artykuł ten zainicjował cykl publikacji medialnych poświęconych sytuacji Domu Literatury.

 

·         19 października 2022 odbyło się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy spotkanie z inicjatywy p. Burmistrza Ferensa, w którym udział wzięli ze strony władz m.st. Warszawy: p. Tomasz Bratek – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy i p. Burmistrz Ferens, władze stowarzyszeń literackich, mających siedziby w Domu Literatury (tj. Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Polskiego PEN Clubu i Związku Literatów Polskich), władze Fundacji Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej oraz władze Stowarzyszenia Unia Literacka i Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Po spotkaniu opublikowana została informacja, że Dom Literatury zostaje, ale ma być zmieniona formuła jego działania. Ma powstać zespół, który wypracuje nową formułę działania Domu Literatury, zaś władze m.st. Warszawy i Dzielnicy Śródmieście w ciągu dwóch tygodni przedstawią propozycję funkcjonowania Domu Literatury w okresie przejściowym.

 

·         3 listopada 2022 odbyła się pod Domem Literatury konferencja prasowa z inicjatywy posłanek i posłów partii Razem: Adriana Zanberga, Magdaleny Biejat, Pauliny Matysiak, a także prof. Anny Nasiłowskiej – prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Marka Wawrzkiewicza – prezesa Związku Literatów Polskich i Anny Hejman – dyrektora Fundacji Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej.

 

·         3 listopada 2022 obyło się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy kolejne spotkanie poświęcone sytuacji Domu Literatury z udziałem tych samych osób, które uczestniczyły w poprzednim spotkaniu. Przedstawione zostały bardzo ogólnie możliwe wizje funkcjonowania Domu Literatury w przyszłości. Postanowiono także, iż na okres przejściowy zostanie podpisana umowa z Fundacją Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej, której warunki będą omawiane na spotkaniu władz m.st. Warszawy i Dzielnicy Śródmieście z władzami Fundacji, zaplanowanym na 10 listopada 2022.