Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej administruje dwoma obiektami: Domem Literatury w Warszawie i Domem Pracy Twórczej im. Stefana Żeromskiego „Astoria” w Zakopanem.