Związek Literatów jest kontynuacją założonego przez Stefana Żeromskiego w 1920 roku Związku Zawodowego Literatów Polskich. Reaktywowany w 1944 roku, w roku 1949 zmienił nazwę na Związek Literatów Polskich i charakter – z organizacji o charakterze zawodowym stał się związkiem twórczym.

Zawieszony w roku 1981, w okresie stanu wojennego, w 1983 roku został rozwiązany
(na mocy międzywojennego prawa o stowarzyszeniach, wchodzącego w skład tzw. ustaw kagańcowych) i w tym samym roku wznowił działalność.

Po reaktywacji szybko odbudowano strukturę organizacyjną. Obecnie terenowe oddziały ZLP działają we wszystkich ośrodkach wojewódzkich a ponadto w Słupsku, Radomiu, Ciechanowie i Płocku, zrzeszając łącznie ponad 1300 członków i kandydatów. Prezesami ZG byli kolejno – Halina Auderska, Wojciech Żukrowski i Piotr Kuncewicz, obecnie funkcję tę pełni Marek Wawrzkiewicz.

Kontakt:
ul. Krakowskie Przedmieście 87/89
00-079 Warszawa
 22 826 57 85

zlp@zlpinfo.eu

www.zlpinfo.eu