Jak głosi preambuła Statutu SPP – „Stowarzyszenie Pisarzy Polskich powstało z woli pisarzy, którzy w stanie wojennym i po bezprawnym rozwiązaniu Związku Literatów Polskich w 1983 roku tworzyli i podtrzymywali niezależne życie literackie i kulturalne jako ważny składnik bytu odradzającego się społeczeństwa obywatelskiego; SPP nawiązuje do tradycji Związku Zawodowego Literatów Polskich powstałego w 1920 r.”.

Ponieważ rozwiązany ZLP ówczesne władze wkrótce przywróciły z lojalnymi wobec nich pisarzami, działająca w „drugim obiegu” grupa pod przewodem Jana Józefa Szczepańskiego, prezesa rozwiązanego ZLP, przyjęła inną nazwę – właśnie Stowarzyszenie Pisarzy Polskich.

Po rejestracji w 1989 roku SPP stało się główną organizacją pisarską w wolnej RP. Obecnie ma ponad 900 członków w jedenastu oddziałach na terenie kraju. Funkcję prezesa Zarządu Głównego SPP pełni Anna Nasiłowska. Prezesem największego, liczącego ok. 400 członków, Oddziału Warszawskiego jest Małgorzata Karolina Piekarska.

 

Kontakt:
ul. Krakowskie Przedmieście 87/89
00-079 Warszawa

 22 826 05 89

 biuro@zgspp.pl

www.zgspp.pl