Zarząd Fundacji

  • Bogdan Baran – prezes (SPP)
  • Grzegorz Gauden – wiceprezes (PEN Club)
  • Marek Wawrzkiewicz – wiceprezes (ZLP)
  • Aldona Borowicz-Tchórzewska – członek (ZLP)
  • Beata Chmiel – członek (PEN Club)
  • Jan Cichocki – członek (ZLP)
  • Barbara Miecznicka – członek (PEN Club)
  • Zbigniew Taranienko – członek (SPP)
  • Zbigniew Zbikowski – członek (SPP)

Zgromadzenie Fundatorów