NASZE OBIEKTY

We wszystkich naszych obiektach

istnieje możliwość wynajęcia pokoi,

a także sal konferencyjnych.

BIESIADA LITERACKA, której gośćmi będą: BARTOSZ JANISZEWSKI, ks. prof. JAN SOCHOŃ, prof. KATARZYNA MATERSKA, 30 maja 2017 (wtorek), godz. 18:30, Dom Literatury w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89.

SPOTKANIE z CEZARYM DOBIESEM
i prezentacja jego tomików wierszy pt. „Lęki i leki”, „Łańcuch. Myśli powiązane”, 23 maja 2017 (wtorek), godz. 18:00, Dom Literatury
w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89.

PREZENTACJA książki pt. „Poprawianie masek. Wokół pisarstwa Kazimierza Truchanowskiego” pod redakcją Zbigniewa Chlewińskiego – w obecności Pani Bożeny Truchanowskiej, córki pisarza i współautorów: Piotra Műldnera-Nieckowskiego, Zbigniewa Taranienki i Jana Tomkowskiego, 16 maja 2017 (wtorek), godz. 18:00, Dom Literatury
w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89.