ARCHIWUM                                 AKTUALNOŚCI

KOMUNIKAT
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie zaprasza do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Szaloma Asza.

Konkurs organizowany jest od 1993 roku, co dwa lata. Unikalne znaczenie konkursu polega na przywracaniu pamięci o polsko-żydowskiej przeszłości Kutna, a nade wszystko o Szalomie Aszu, urodzonym w Kutnie w 1880 roku wybitnym prozaiku i dramaturgu żydowskim tworzącym w jidysz, dwukrotnym kandydacie do Nagrody Nobla. Mimo światowej sławy, która zapewniła mu stałe miejsce w literaturze lat 20. i 30. XX w., po wojnie popadł w niemal całkowite zapomnienie. Konkurs wpisuje się w proces przywracania spuściźnie Asza utraconej pozycji w historii literatury.

Koordynator konkursu: Radosław Wąs, e-mail: r.was@bibliokutno.pl

Szczegóły: www.bibliokutno.pl

Grudzień 2022 

Listopad 2022 

Październik 2022 

Wrzesień 2022 

Czerwiec 2022 

Maj 2022 

Kwiecień 2022 

Marzec 2022 

Październik 2021 

Wrzesień 2021 

Czerwiec 2021 

Marzec 2020 

Luty 2020 

Styczeń 2020 

Grudzień 2019 

Listopad 2019

Październik 2019

Wrzesień 2019 

Sierpień 2019 

Lipiec 2019 

Czerwiec 2019 

Maj 2019 

Kwiecień 2019 

Marzec 2019 

Luty 2019 

Styczeń 2019 

Grudzień 2018 

Listopad 2018

Październik 2018

Wrzesień 2018

Czerwiec 2018 

Maj 2018 

Kwiecień 2018 

Marzec 2018 

Luty 2018 

Styczeń 2018 

Grudzień 2017 

Listopad 2017

Październik 2017

Wrzesień 2017

Czerwiec 2017

Maj 2017

Kwiecień 2017 

Marzec 2017 

Luty 2017 

Styczeń 2017

Grudzień 2016 

Listopad 2016 

Październik 2016 

Wrzesień 2016 

Czerwiec 2016 

Maj 2016 

Kwiecień 2016 

Marzec 2016 

Luty 2016 

Styczeń 2016

Grudzień 2015

Listopad 2015 

Październik 2015 

Wrzesień 2015

Sierpień 2015

Lipiec 2015 

Czerwiec 2015

Maj 2015

Kwiecień 2015 

Marzec 2015 

Luty 2015 

Styczeń 2015

Grudzień 2014

Listopad 2014

Październik 2014

Wrzesień 2014

Sierpień 2014

Lipiec 2014 

Czerwiec 2014 

Maj 2014

Kwiecień 2014 

Marzec 2014

Luty 2014

Styczeń 2014

Grudzień 2013

Listopad 2013

Październik 2013